Μπορώ να χρησιμοποιήσω την κάρτα μου για αγορές και αναλήψεις στο εξωτερικό; Έχει προμήθεια;