Μπορώ να παραλείψω το πεδίο καταχώρησης του κωδικού;