Τι χρειάζομαι για να ταυτοποιήσω αρχικά τον λογαριασμό μου;