Τι προτείνετε στην περίπτωση αμφισβήτησης συναλλαγής;