Ποια η διαφορά χρέωσης και δέσμευσης ποσού στο λογαριασμό μου;