Μπορώ να κάνω ανάληψη με την κάρτα μου ή είναι αποκλειστικά για ηλεκτρονικές συναλλαγές;