Ο έμπορος μου ανέφερε ότι θέλει να κάνει προέγκριση στην κάρτα μου. Υπάρχει η δυνατότητα;