Δε ρωτήθηκα για 3D-Secure κωδικό στην ηλεκτρονική μου συναλλαγή. Είμαι ασφαλής;