Πόσο σύντομα μπορώ να ξεκινήσω να λαμβάνω συναλλαγές με το τερματικό Viva Wallet POS;