Πότε εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές που ολοκληρώνονται από το τερματικό μου;