Μόλις παρέλαβα το τερματικό μου, τι πρέπει να κάνω;