Οι συναλλαγές που κάνω με τη Viva Wallet Company/ Employee Debit κάρτα μου χρεώνονται άμεσα;