Πραγματοποίησα μια ηλεκτρονική συναλλαγή αλλά ενδέχεται ο έμπορος να μην είναι αξιόπιστος.