Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, μπορώ να δέχομαι πληρωμές;