Γιατί η συναλλαγή μου εμφανίζεται ακόμα σε εκκρεμότητα;