Αμφισβήτησα μια συναλλαγή πως θα μάθω την πορεία της;