Τελικά αναγνωρίζω τη συναλλαγή για την οποία καταχώρησα αίτημα αμφισβήτησης συναλλαγής. Τι να κάνω;