Μπορώ να δώσω το λογαριασμό μου, για να πιστωθούν χρήματα από άλλη τράπεζα του εξωτερικού;