Η μεταφορά χρημάτων που έκανα εμφανίζεται ως εκκρεμής. Γιατί συμβαίνει αυτό;