Βλέπω διαφορά στο διαθέσιμο υπόλοιπό μου και δε φαίνεται κάποια συναλλαγή με κάρτα. Τι έχει συμβεί;