Αναβάθμιση τερματικών Mini Card Reader και Pocket Card Terminal