Πώς παρακολουθώ την εξέλιξη μιας αμφισβητούμενης συναλλαγής;