Έχω ξενοδοχείο και επιθυμώ να έχω τη δυνατότητα της προέγκρισης στο τερματικό μου. Την παρέχετε;