Βλέπω διαφορά στο διαθέσιμο υπόλοιπό μου και δεν φαίνεται κάποια συναλλαγή με κάρτα. Τι έχει συμβεί;