Γιατί απορρίφθηκε η συναλλαγή (αγορά ή ανάληψη) μου με την Company χρεωστική μου κάρτα;