Τι στοιχεία χρειάζεται να συμπληρώσω στο έντυπο Ε3 για να δηλώσω τον επαγγελματικό μου λογαριασμό ή το web pos/ FreePOS μου;