Έχω πραγματοποιήσει επιστροφή μίας συναλλαγής με δόσεις, αλλά ο πελάτης μου βλέπει ακόμα το ποσό ως δεσμευμένο στο υπόλοιπο της πιστωτικής του κάρτας. Γιατί συμβαίνει αυτό;