Πώς μπορώ να εντοπίσω μία συναλλαγή που ακύρωσα/ επέστρεψα (αντιλόγισα);