Μόλις πέρασα μια συναλλαγή από το τερματικό μου και χρειάζομαι το ποσό άμεσα, τι μπορώ να κάνω;