Πώς μπορώ να ελέγξω ότι έχω τις σωστές Ρυθμίσεις στην συσκευή μου;