Πρέπει να αγοράσω και κάποιο από τα τερματικά σας για να χρησιμοποιήσω το Viva Wallet POS app;