Βλέπω ότι ο λογαριασμός μου χρειάζεται ταυτοποίηση και ότι μου ζητάτε Υπεύθυνη Δήλωση. Πώς μπορώ να την προσκομίσω επικυρωμένη;