Sve kolekcije
Početak
Kako se mogu prijaviti na svoj poslovni račun?
Kako se mogu prijaviti na svoj poslovni račun?
Ažurirano prije više od tjedan dana

Da biste pristupili svojim značajka računa:

Idite na viva.com web stranicu na svom pretraživaču i pritisnite na Prijavi se:

Prijavite se na viva.com:

Koraci u nastavku jednaki su za prijavu za web bankarstvo i za viva.com mobilnu aplikaciju

  • Unesite registrirani broj mobilnog uređaja (bez nule na početku)

  • Unesite lozinku i pritisnite Nastavite

  • Na prijavljeni mobilni uređaj šalje se Push obavijest.

NAPOMENA: Alternativnu metodu prijave (npr. SMS OTP) možete koristiti nakon isteka 19'' na ovom zaslonu.

  • Pritisnite na obavijest na svom mobitelu da biste vidjeli zahtjev za odobrenje.

  • Prijavite se u viva.com mobilnu aplikaciju pomoću biometrije mobilnog telefona (Face ID/Touch ID), ako je omogućeno.

  • Pregledajte zahtjev (Odobrite ili odbacite).

  • Kad obobrite zahtjev, bit ćete prijavljeni na svoj račun.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?