Sve kolekcije
Provjera računa
Učitavanje dokumenata
Koji su elektronički formati datoteka prihvatljivi za prijenos mog ID dokumenta?
Koji su elektronički formati datoteka prihvatljivi za prijenos mog ID dokumenta?
Ažurirano prije više od tjedan dana

Vaša osobna iskaznica ili putovnica mogu se poslati elektroničkim putem, u obliku fotografije za terensku provjeru na vašem viva.com računu.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?