Sve kolekcije
Transakcije
Isplate
Postoji li dodatna naknada za plaćanje organizacije putem usluge SEPA Direct Debit?
Postoji li dodatna naknada za plaćanje organizacije putem usluge SEPA Direct Debit?
Ažurirano prije više od tjedan dana

Ne, ovu uslugu pruža viva.com našim klijentima bez dodatne naknade. Za sve promjene koje se mogu dogoditi vezano za pravila o cijenama, bit ćete obaviješteni putem našeg cjenika.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?